Catatanku | Pondok Muslimah | Free Skin 
End oggix.com ShoutBox -->
Widget_logoKabarku dari Twitter  Monday, January 30, 2006

  Do'a Akhir dan Awal Tahun (1426 - 1427)


  Do'a Akhir Tahun 1426 H
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cukuplah Allah menjadi sandaran kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, Pemberi nikmat dan Penolong. Maha suci Allah sepenuh timbangan, sesempurna ilmu, sepenuh keridhoan, dan timbangan 'arsy. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari Allah melainkan hanya kepada-Nya. Maha suci Allah sebanyak hitungan genap dan ganjil, dan sebanyak kalimat Allah yang sempurna, kami memohon keselamatan dengan rahmat-Mu, ya Tuhan Yang Paling Penyayang. Dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur dan Maha Agung. Dialah Allah yang cukup menjadi sandaran bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung. Pemberi nikmat dan penolong. Semoga shalawat dan salam kami tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sabahatnya.

  Do'a Awal Tahun 1427
  Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, Engkau adalah Dzat Yang Kekal, Dahulu dan Awal. Hanya dengan anugerah dan kemurahan-Mu yang agung, telah datang tahun baru. Di tahun baru ini kami memohon pemeliharaan-Mu dari setan, kekasihnya dan tentaranya, dan kami memohon pertolongan-Mu atas hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan dan kami memohon kesibukan dengan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kami pada-Mu, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan karunia. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan atas Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

  Do'a pribadi :
  .... ..... ....... .. .... ... ..... .. .. ..... ... .... .. ... .. ..... ..... .... ........... .......... ... ... .... .. ... ... ..... ...... ......... .... ..... .... ..... ... . ..... ... ... .... ...
  Amin ya Robbal 'alamin.

  (Di'amin'kan ya rame-rame ^_^)

  0 Komentar:

  Post a Comment


  Perilaku Seindah Az-Zahrah


  Free Islamic Blogger Skin   

  Free Web Counter
  ^semua hak guna rini @ 2007^