Catatanku | Pondok Muslimah | Free Skin 
End oggix.com ShoutBox -->
Widget_logoKabarku dari Twitter  Saturday, March 17, 2007

  Tes Tulis Arab

  لما ذا خلقنا الله ؟
  خلقنا الله لنعبده ولا بشرك به شيأ . والد ليل قو ل الله تعا لي
  (وما خلقت الجنّ والانس إلاليعبدون)﴿سورة الذاريات ٥٦


  Mengapa Allah menciptakan kita?
  Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya dan tanpa menyekutukan-Nya. Allah berfirman: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku." (surah Adz-Dzariyat 56)

  0 Komentar:

  Post a Comment


  Perilaku Seindah Az-Zahrah


  Free Islamic Blogger Skin   

  Free Web Counter
  ^semua hak guna rini @ 2007^